Quantcast
Channel: Alltop RSS feed for beauty.alltop.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 157589

อเมริกากริดกระแสไฟฟ้าก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งจากไปอีกต่างหากวงจรเคเบิลที่บ้านของคุณ

0
0
ตั้งแต่การเก๊ของหลอดไฟฟ้าที่ชาวอเมริกันได้ขึ้นไปพำนักมากขึ้นไปพำนักกับระบบไฟฟ้าโรงงานให้กำลังแรงงาน4ขาดไม่ได้สำคัญความสว่าง,การสั่งการอุณหภูมิ(ร้อนพร้อมกับหนาว),เครื่องมือทำความหนาวของอาหารพร้อมกับสินค้าที่บูดเน่าง่ายอื่นๆรวมทั้งการแผ่ซ่านน้ำแต่ถ้าว่าขบวนการไฟฟ้าไม่ได้มี?เราบิดปรวนแปรพร้อมกับกำลังจะถูกส่งจรทันเวลามันเป็นไม่ได้จนกว่าสิ่งที่เผอเรอพร้อมกับไฟดับที่เราคะนึงความสำคัญของ"รายการ"มันเป็นปกติจะเพรียกว่าเป็นเชื่อมต่อแบบของโรงไฟฟ้าพร้อมกับเคเบิลฟ้าวิธีการผองมีความลึกลับซับซ้อนมากแต่โดยประดาษมีสามส่วนเพิ่มเติมสำคัญสาวส่งพร้อมกับในเต็มที่การขายบรรทุกเพียงแค่อำนาจวาสนามาโดยงวดแรกถูกสร้างขึ้นไปที่โรงไฟฟ้ากลุ่มนี้เค้าโครงความจุใหญ่ที่นำไปใช้จากพลังงานนิวเคลียร์ถ่านหินหรือน้ำมันเชื้อเพลิงลมหรือน้ำในการปั่นกังหันเสื้อน้ำสร้างระบบไฟฟ้าโรงงานปัจจุบันนี้ถูกส่งจรอีกต่างหากหม้อแปลงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้การเดินทางเป็นเวลาทางไกลหลังจากนั้นก็ย้ายจรอีกต่างหากที่ทำการแบ่งไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่จะลดลงได้อย่างปลอดภัยในการเดินทางผ่านเส้นอำนาจวาสนาพื้นที่ปัจจุบันนี้จะลดลงอีกงวดมักจะผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าความจุเล็กในบริเวณคล้ายคลึงก่อนที่ไฟฟ้าจะถูกส่งจรอีกต่างหากวงจรเคเบิลที่บ้านของคุณ ขาดสมรรถนะรายการ ที่4เดือนกันยายน1882โทมัสเอดิสันจมูกเปิดระบบไฟฟ้าโรงงานงวดแรกในแมนฮัตตัน,นิวยอร์ก,สัญลักษณ์ที่มาของอเมริกากริดไฟฟ้ามันเป็นจรได้เมื่อเอดิสันจมูกเปิดโรงไฟฟ้าแรกที่เขามีภูมิปัญญาว่ารายการจะเปลี่ยนไปเป็นวันนี้ไม่มีโบร่ำโบราณในบางเรื่อง,รายการอำนาจวาสนาของอเมริกาถูกสร้างขึ้นไปโดยพัฒนาตัวในที่มีพำนักให้ครอบคลุมถึงประเทศที่เจริญวัยอย่างกะทันหันเป็นผลให้มากทศเลี่ยนของชาวอเมริกันที่วันนี้ไม่ได้มีอำนาจวาสนาที่ควรศรัทธามากขึ้นไปกว่าที่ของรากเหง้าที่ดีของเขาทั้งหลาย บางข้อเท็จจริงที่ควรตั้งอกตั้งใจ: •500,000คนอเมริกันจรโดยไม่มีอำนาจวาสนาสำหรับค่ากลางของสองคนหรือมากกว่าชั่วโมงต่อวัน •มีคาดคะเน10,000โรงไฟฟ้าที่สร้างกำลังแรงงานของรายการที่มี •ไฟดับทะเบียนสำหรับการขาดทางเศรษฐกิจคาดคะเนเลี่ยนดอลลาร์ต่อชันษา "แต่ฉันใดสิ่งที่สำคัญนั้นจะไม่มั่นคงเพราะเช่นนั้น"คุณศักยถามคำถามพินิจความเจริญในด้านเทคโนโลยีพร้อมกับการพึ่งพาของชาวอเมริกันในระบบไฟฟ้าโรงงานก็เป็นที่ควรตกใจที่จะเห็นประจักษ์ถึงขบวนการที่ไม่มีสมรรถนะองค์ประกอบพื้นฐานนี้มากวัตถุที่มีส่วนร่วมในการที่ไม่สอดคล้องกันที่ทำให้เกิดความผิดหวังของรายการกฎด้านกำลังแรงงานของรัฐบาลซึ่งได้รับการวางในภูมิประเทศเพื่อดูแลการผูกขาดของอุตสาหกรรมปิดประตูการสร้างของหุ้นส่วนที่แหล่งจ่ายไฟมากในทางกลับด้านกันของหุ้นส่วนกลุ่มนี้เปลี่ยนไปเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการบำรุงของเขาทั้งหลายเรื่องของ"รายการ".ซึ่งรวมถึงส่วนเครื่องกลไกพร้อมกับการปรับปรุงพร้อมกับค่าบำรุงรักษาของริ้วร่องรอยเคเบิลที่ไม่มีกฏเกณฑ์แท้ครันของความโดยตลอดไม่มีที่ประกอบการกำกับดูแลที่เดียวที่ติดตั้งขึ้นไปเพื่ออินังการพัฒนาตัวของรายการจนมากของมันถูกสร้างขึ้นไปจากนั้นพร้อมกับในการใช้งานความไม่สอดคล้องกันกลุ่มนี้พร้อมกับความตายดาบหน้าอื่นๆที่ได้รับรายการไฟฟ้าชื่อ"ขากรรไกรถ้วยน้ำ"ของสหรัฐฯอุตสาหกรรม

Viewing all articles
Browse latest Browse all 157589

Latest Images

Trending Articles

Latest Images